معنی و ترجمه کلمه group norms به فارسی group norms یعنی چه

group norms


روانشناسى : هنجارهاى گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها