معنی و ترجمه کلمه group of targets به فارسی group of targets یعنی چه

group of targets


گروه اماجها
علوم نظامى : گروه هدفها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها