معنی و ترجمه کلمه group pressure به فارسی group pressure یعنی چه

group pressure


روانشناسى : فشار گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها