معنی و ترجمه کلمه group rendezvous به فارسی group rendezvous یعنی چه

group rendezvous


علوم نظامى : نقطه الحاق گروهى يا قسمتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها