معنی و ترجمه کلمه group teaming به فارسی group teaming یعنی چه

group teaming


علوم مهندسى : ريخته گرى گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها