معنی و ترجمه کلمه group theory به فارسی group theory یعنی چه

group theory


نظريه گروهها
شيمى : نظريه گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها