معنی و ترجمه کلمه group به فارسی group یعنی چه

group


حزب ،طبقه بندى بين اتومبيلها،تعداد شيرجه هاى انجام شده از يک نقطه با يک روش ،گروه رزمى( يکان)،ناو گروه ،گروه( يکانى که از دو گردان بيشتر استعداد داشته باشد)،دسته بندى کردن ،انجمن ،جمعيت ،گروه بندى کردن ،دسته دسته کردن ،جمع شدن
معمارى : گروه
قانون ـ فقه : شيعه
شيمى : گروه
روانشناسى : گروه
بازرگانى : دسته بندى کردن
ورزش : دسته ،تيرهاى به هدف خورده کمانگير
علوم نظامى : طبقه بندى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها