معنی و ترجمه کلمه groupage به فارسی groupage یعنی چه

groupage


دسته بندى ،ادغام نمودن بارهاى مختلف جهت حمل
بازرگانى : دسته بندى کردن ،ترکيب در حمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها