معنی و ترجمه کلمه grout curtain به فارسی grout curtain یعنی چه

grout curtain


عمران : لايه سيمانى تزريق شده اى که در زير پى سد مانع تراوشات ميگردد
معمارى : پرده تزريق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها