معنی و ترجمه کلمه grouted alluvium به فارسی grouted alluvium یعنی چه

grouted alluvium


معمارى : ابرفت تزريق شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها