معنی و ترجمه کلمه grouted macadam به فارسی grouted macadam یعنی چه

grouted macadam


ماکادام نفوذى
معمارى : ماکادام ملاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها