معنی و ترجمه کلمه grouting galleries به فارسی grouting galleries یعنی چه

grouting galleries


عمران : مجارى تزريق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها