معنی و ترجمه کلمه grovel به فارسی grovel یعنی چه

grovel


دمر خوابيدن ،سينه مال رفتن ،پست شدن ،پست بودن ،خزيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها