معنی و ترجمه کلمه grovelling به فارسی grovelling یعنی چه

grovelling


پست ،خوار،فرومايه ،سينه مال رونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها