معنی و ترجمه کلمه grow up به فارسی grow up یعنی چه

grow up


بزرگ شدن ،بالغ شدن
قانون ـ فقه : به سن بلوغ رسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها