معنی و ترجمه کلمه grow به فارسی grow یعنی چه

grow


رستن ،روييدن ،رشد کردن ،سبز شدن ،بزرگ شدن ،زياد شدن ،ترقى کردن ،شدن ،گشتن ،رويانيدن ،کاشتن
علوم دريايى : راه زنجير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها