معنی و ترجمه کلمه growing pains به فارسی growing pains یعنی چه

growing pains


الام رشدى ،مشکلات ،فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها