معنی و ترجمه کلمه growl به فارسی growl یعنی چه

growl


غرغر کردن ،خرناس کشيدن ،صدايى که از ناى سگ خشمگين بر ميايد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها