معنی و ترجمه کلمه growth curve به فارسی growth curve یعنی چه

growth curve


روانشناسى : منحنى نمو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها