معنی و ترجمه کلمه growth effects به فارسی growth effects یعنی چه

growth effects


بازرگانى : اثار رشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها