معنی و ترجمه کلمه growth به فارسی growth یعنی چه

growth


رشد،نمود،روش ،افزايش ،ترقى ،پيشرفت ،گوشت زيادى ،تومور،چيز زائد،نتيجه ،اثر،حاصل
عمران : رشد
قانون ـ فقه : بلوغ
روانشناسى : نمو
زيست شناسى : رشد
بازرگانى : رشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها