معنی و ترجمه کلمه growthmanship به فارسی growthmanship یعنی چه

growthmanship


رشد سالارى
بازرگانى : طرفدارى از رشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها