معنی و ترجمه کلمه grubbing up به فارسی grubbing up یعنی چه

grubbing up


معمارى : ريشه کنى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها