معنی و ترجمه کلمه grubbing به فارسی grubbing یعنی چه

grubbing


عمران : ريشه کنى گياهان در زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها