معنی و ترجمه کلمه grueling به فارسی grueling یعنی چه

grueling


)gruelling(خسته کننده ،فرساينده ،تنبيه کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها