معنی و ترجمه کلمه gruelling به فارسی gruelling یعنی چه

gruelling


)grueling(خسته کننده ،فرساينده ،تنبيه کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها