معنی و ترجمه کلمه grumpy به فارسی grumpy یعنی چه

grumpy


بد خلق ،ترشرو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها