معنی و ترجمه کلمه grunt به فارسی grunt یعنی چه

grunt


صداى خرخر خوک ،خرخر کردن ،ناليدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها