معنی و ترجمه کلمه guaranty به فارسی guaranty یعنی چه

guaranty


مضمون به ،ضمانت نامه ،تعهد نامه ،وثيقه گرو،وجه الضمان ،متعهد له ،ضمانت ،تضمين ،وثيقه
قانون ـ فقه : وجه الکفاله ،تضمين ضمانت يا تعهد کردن
بازرگانى : ضمانت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها