معنی و ترجمه کلمه guard house به فارسی guard house یعنی چه

guard house


پاسدارخانه
علوم نظامى : پاسگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها