معنی و ترجمه کلمه guard-room به فارسی guard-room یعنی چه

guard-room


پاسدارخانه ،زندان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها