معنی و ترجمه کلمه guardian به فارسی guardian یعنی چه

guardian


مستحفظ،سرپرست ،نگهبان ،ولى(اولياء)،(حق).قيم
قانون ـ فقه : ولى ،قيم
علوم نظامى : محافظ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها