معنی و ترجمه کلمه guardianship به فارسی guardianship یعنی چه

guardianship


قيمومت ،قيموميت قانونى ،ولايت ،نگهدارى ،قيموميت
قانون ـ فقه : ولايت
علوم نظامى : سرپرستى قانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها