معنی و ترجمه کلمه guelder rose به فارسی guelder rose یعنی چه

guelder rose


(گ.ش ).بداغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها