معنی و ترجمه کلمه guerilla به فارسی guerilla یعنی چه

guerilla


)guerrilla(پارتيزان ،جنگجوى غير نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها