معنی و ترجمه کلمه guerrilla warfare به فارسی guerrilla warfare یعنی چه

guerrilla warfare


جنگ چريکى
علوم نظامى : جنگ غيرمنظم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها