معنی و ترجمه کلمه guggle به فارسی guggle یعنی چه

guggle


غلغل زدن ياکردن ،جوشيدن ،جوش زدن ،شرشرکردن ،غلغل ،شرشر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها