معنی و ترجمه کلمه guide collar به فارسی guide collar یعنی چه

guide collar


علوم مهندسى : طوقه راهنما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها