معنی و ترجمه کلمه guide collar به فارسی guide collar یعنی چه

guide collar


علوم مهندسى : طوقه راهنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها