معنی و ترجمه کلمه guide column به فارسی guide column یعنی چه

guide column


علوم مهندسى : ستون راهنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها