معنی و ترجمه کلمه guide drum به فارسی guide drum یعنی چه

guide drum


علوم مهندسى : طبلک راهنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها