معنی و ترجمه کلمه guide left (right) به فارسی guide left (right) یعنی چه

guide left (right)


علوم نظامى : فرمان نفر راهنما به راست يا به چپ فرمان نفر هادى به راست يا چپ
علوم دريايى : فرمان نفر راهنما به راست يا به چپ فرمان نفر هادى به راست يا چپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها