معنی و ترجمه کلمه guide lines به فارسی guide lines یعنی چه

guide lines


دستورالعملها
علوم نظامى : خط مشيها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها