معنی و ترجمه کلمه guide on me به فارسی guide on me یعنی چه

guide on me


فرمان پشت سر من پيش
علوم نظامى : مرا تعقيب کنيد فرمان پشت سر من

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها