معنی و ترجمه کلمه guide pipes به فارسی guide pipes یعنی چه

guide pipes


معمارى : لوله هاى راهنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها