معنی و ترجمه کلمه guide vane به فارسی guide vane یعنی چه

guide vane


تيغه راهنما
علوم هوايى : تيغه هادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها