معنی و ترجمه کلمه guide way به فارسی guide way یعنی چه

guide way


مسير هدايت
علوم مهندسى : مسير لغزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها