معنی و ترجمه کلمه guided missile cruiser (cgn) به فارسی guided missile cruiser (cgn) یعنی چه

guided missile cruiser (cgn)


زره شکن حامل موشک ،هدايت شونده( موشک يا مرمى)
علوم نظامى : هدايت شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها