معنی و ترجمه کلمه guided missile destroyer (ddg) به فارسی guided missile destroyer (ddg) یعنی چه

guided missile destroyer (ddg)


علوم نظامى : ناوشکن حامل موشک هدايت شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها