معنی و ترجمه کلمه guided missile destroyer به فارسی guided missile destroyer یعنی چه

guided missile destroyer


علوم دريايى : ناو شکن موشک انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها