معنی و ترجمه کلمه guideline به فارسی guideline یعنی چه

guideline


راهبرد،راهنما،رهنمون ،شاقول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها